Warunki składania reklamacji

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie (poprawnie wypełniony formularz reklamacji) i przesłana wraz z produktem oraz dowodem zakupu na adres wskazany poniżej:

    BESCOMO E-sklep
    ul. Cechowa 51
    30-614 Kraków

  2. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Towar musi być czysty.
  3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem, że produkt był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania oraz do poinformowania Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą e-mailową.

link do Formularza Reklamacji